Tài trợ bởi vatgia.com

????? ? ????? ??????? ????????? ?????????? (???? ??????? ??????????) ? ???????? ?????, ??????? ??????? (St Basil’s Cathedral and Spassky Tower, Red Square)

????? ? ????? ??????? ????????? ?????????? (???? ??????? ??????????) ? ???????? ?????, ??????? ??????? (St Basil’s Cathedral and Spassky Tower, Red Square)
Đánh giá bài viết
: Xin lỗi, Bạn không nên copy Nội dung !!