18136wcsxml1qjpg-min

Chó dẫn đường sẽ được chỉ định ngồi gần hành khách

Aeroflot cung cấp dịch vụ hỗ trợ nguoif khuyết tật

18136wcsxml1qjpg-min
Đánh giá bài viết
Quy định người khuyết tật đi máy bay Aeroflot
error: Xin lỗi, Bạn không nên copy Nội dung !!