tien-cuba

Costillitas nguyên liệu chính của món ăn này là sườn non

Cuba sử dụng hai loại đồng tiền là tiền peso và tiền CUC

tien-cuba
Đánh giá bài viết
Thủ đô Hanava nổi bật với những chiếc ôtô cổ
error: Xin lỗi, Bạn không nên copy Nội dung !!